สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนราษีไศล จัดการประเมินข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย โดยมีนายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประเมินข้าราชการครู ณ ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารเรียน 4 โรงเรียนราษีไศล