สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

โรงเรียนราษีไศล

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 41 หมู่ 14 ตำบอเมืองคง 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. 33160 

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 045-681040

Fax  : 045-681040

ฟอร์มติดต่อ