สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

ห้องเรียน Genius Program โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ห้อง LAB ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

GP korat 2023 3
GP korat 2023 2