สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดย นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์ ได้ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งกิจกรรมรักษาดินแดน(รด.) สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนราษีไศล ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมรักษาดินแดน ณ ห้องประชุมภูไศล โดยมี นายเรืองยศ สุภาว์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนราษีไศล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดครั้งนี้

rd 1