สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนราษีไศล

 

12 august 2023 2