สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อแสดงความเคารพและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือป่าและลูกเสือในประเทศไทย และ ยังเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เหล่าลูกเสือทั่วประเทศจะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย  โรงเรียนราษีไศล โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ขึ้นในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนราษีไศล

 

ภาพกิจกรรม

 

PXL 20231129 015331871

PXL 20231129 020614900