สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
1.นายณัชกมล ถ้ำทอง ม.5/8
2.นางสาวขวัญชีวา ภูผาหลวง ม.5/8
3.นายก้องกิดากร บุญขวาง ม.5/8 <<<
🥈🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ""ผงโรยข้าวดักแด้ไหม""นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารสร้างสรรค์(Food Heritage innovation )
กิจกรรม การประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
"วันวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย
คุณครูสาวิตรี บุญเย็น
คุณครูวิราวัลย์ โพธิ
 
Food Heritage innovation