สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

🚩กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
1. เด็กชายณัฐวุฒิ ทับทิมทอง ม.3/2
2. เด็กหญิงสุภาวิตา สุปัตติ ม.3/9
3. เด็กหญิงอัญธิชา แสงทอง ม.3/1

ครูที่ปรึกษากิจกรรม 1. คุณครูศกร พรหมทา
2. คุณครูประนิตดา จันทร์แจ้ง
🏆🏆🏆รางวัลชนะเลิศ "แผ่นฟิล์มจากเซลลูโลสไมยราบยักษ์สู่วัสดุปลูกหอมแดงพันธุ์ศรีสะเกษ"การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี สาขากายภาพ ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 

file SCG Sakorn