สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราษีไศล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งยังให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยมี นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล เป็นประธานพิธีในครั้งนี้

 

https://www.facebook.com/share/p/MQkEkAtTmvZZ852R/

 

447965567 7529846013729204 4221558843904868016 n