สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนราษีไศล ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมรกต เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดี และแสวงหาความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

โดยมี นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล เป็นประธานในพิธี

 

https://web.facebook.com/share/p/T9uLxArng7MuJLcw/

 

449314158 2709981285833688 1568570445787843506 n