สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนราษีไศล ประกาศผลคะแนนสอบ กิจกรรมการแข่งขัน Media kids Award 2023 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมถึงรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 40 คน ในแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6

ประกาศผล-Mk-ครั้งที่่-1-2 (แยกตามห้องเรียน)

ผู้เข้ารอบ 40 คน