สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

การอบรมเตรียมความรู้สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2566

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา กิจกรรมโรงเรียนธรรมศึกษา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนราษีไศลสอบธรรมศึกษาและสามารถสอบไล่ผ่านในระดับที่สอบ จึงมีการจัดการอบรมเตรียมความรู้สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนราษีไศล วันที่ 6 ธันวาคม 2566

PXL 20231206 014949343

PXL 20231206 014309057