สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมศิลาทราย โรงเรียนราษีไศล

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.788352432762561&type=3

 433237816 7181731378540671 6165491701889122254 n