สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

การนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริต โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมภูไศล โรงเรียนราษีไศล

zoro tolerance 2023 2