สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

Download details
หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Program หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming
หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming
กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ
v1.0.2
168 หน้า
ISBN : 978-616-407-189-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2561)
จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MD5 checksum : DFC33A21FE81D55301D17009F0F5EB7C

รายการข้อผิดพลาดใน v1.0.1
– หน้าที่ 93 : บรรทัดรองสุดท้าย เปลี่ยนจาก (2:’two’) เป็น (2,’two’)
– หน้าที่ 104 : แก้ fac,name = input().split() ทุกที่เป็น name,fac = input().split()
– หน้าที่ 155 : คอลัมน์ขวา บรรทัดที่ 3 จากท้าย if self.year != rhs.year เติม : (colon)
 
 
Information
Created 2566-07-21
Changed 2566-07-27
Version
Size 3.43 MB
Rating
(4 votes)
Created by admin
Changed by admin
Downloads 74
License
Price