สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสามารถทางวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2566 โรงเรียนราษีไศล ,โรงเรียนไตรมิตร ,โรงเรียนศิลาลาดวิทยา และโรงเรียนด่านอุดมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมห้องเรียนคุณภาพปีที่ 3 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 
swn2 1