สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

การรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ(GP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1vwmU8N2JdMbneMkbDGz4k-2rVmRXeK48/view