สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษีไศล

Views: 6
Posted On: วันศุกร์, 08 กันยายน 2023 09:33