สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 41 ม.14 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel./Fax : 045-681-040

อีเมล์ : rsschool@rsschool.ac.th

            rs@rsschool.ac.th

ตราประจำโรงเรียน

logo rslogo rs BW

 

พระประจำโรงเรียน   พระพุทธลีลา  อรหัง สุคโตภควา

ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ยิ้ม  ไหว้  ทักทายเป็น

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน - ชมพู

ความหมายสีประจำโรงเรียน

- สีน้ำเงิน   เป็นสีที่แสดงถึงความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ  ความอดทน

- สีชมพู     เป็นสีที่แสดงถึงความรัก  ความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

 

เพลงประจำโรงเรียน   มาร์ชราษีไศล  <<โหลดเพลงมาร์ช>>

 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนราษีไศล (ร.ศ.) จังหวัดศรีสะเกษ  (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)

 

เราทั้งหลายรวมน้ำใจให้องอาจ

เด่นผงาดเพื่อเชิดชูสู่สถาน

เปี่ยมด้วยรักภักดีมั่นกันยืนนาน

เกริกกังวานเลื่องชื่อระบือไกล

 

มุ่งการเรียนเพียรศึกษาทำหน้าที่

กอปรกรรมดีที่เป็นเลิศประเสริฐล้ำ

การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

นำสังคมชื่นชมชาวราษีฯ

 

เรา เราภูมิใจ เราภูมิใจในสถาบันของเรา

หมั่นฝึกฝนทำตนให้พ้นชั่ว

ยึดมั่นคุณธรรมนำชีวีไม่มีหมองมัว

ระบือทั่วแว่นแคว้นแดนลำดวน

 

เราราษีมีใจภักดิ์รักน้องพี่

ด้วยศักดิ์ศรีการกีฬาน่าเกรงขาม

เรากล้าแข็งแกร่งดังเพชรเม็ดวาววาม

ทั่วเขตคามสรรเสริญ น้ำเงินชมพู

 

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

 ที่มา: http://marchmattayomschoolthailand.blogspot.com/2012/01/blog-post_6318.html